Resultatskabende hjemmesider

invester i en professionel løsning der styrker dit salg

De fleste ved at det er vigtigt at have en hjemmeside hvis man driver en forretning, men mange har ikke fokus på de vigtigste mål. Din hjemmeside er din virksomheds ansigt udadtil, og en vigtig kommunikationskanal i din markedsføring.
Du kan spare penge ved at vælge en billig og nem løsning, men i den sidste ende kan det komme til at koste dig dyrt.

Hos CreateLab hjælper vi dig med at træffe de rigtige beslutninger, og vi opbygger din hjemmeside i tæt samarbejde med dig. Når du vælger at få udviklet hjemmeside og indhold hos os, får du samtidig mulighed for at opbygge din markedsføring trinvis i takt med din forretnings behov, uden at miste fokus på din mål.

Og lad os tage en snak om dine mål og ønsker

Hjemmeside design

Hvad er målet?

stil dig selv disse tre vigtige spørgsmål inden du går i gang

hvad vil du opnå?

Du kan finde masser af tilbud på billigt hjemme­sidedesign. Oftest er disse tilbud baseret på opbyg­ning af din hjemme­side via faste skabe­loner med be­grænset funk­tionalitet. Når du vælger disse løs­ninger, bliver du ofte også bundet til en bestemt leve­randør.
Hos CreateLab udvikler vi din hjemme­side, specifikt til din virk­somhed, så den effektivt kan bidrage til markeds­føring og salg af dine ydelser og produkter. Samtidig får du en pro­fes­sionel hjemme­side der kan vokse med din forretning.

Har du det rigtige indhold?

Dine tekster og billeder skal ikke kun vise og beskrive produkter og ydelser, men også hjælpe til med at skabe den nød­ven­dige trafik på hjemme­siden.

Billederne på din hjemmeside repræ­senterer dit brand. Uper­sonlige arkiv­fotos og bille­der af dårlig kvali­tet giver nemt de besøgende et for­kert indtryk af din virk­somhed og dens produkter.
CreateLab hjælper dig med at udvikle unikt indhold der styrker din markedsføring og tiltrækker nye kunder.

Investerer du langsigtet?

Hvor er din virksomhed om to år og skal din hjemmeside følge med? Det er vigtigt at vælge en løsning der kan udbygges trin for trin i takt med dine stigende behov.

Vi bygger dit professionelle hjemme­side­design i Word­press, et af verdens bedste hjemme­side­systemer. Dette sikre dig de bedste mulig­heder, den højeste sikker­hed og den største flek­sibilitet. Sam­tidig kan du frit vælge mel­lem tusind­vis af udvik­lere og web­hoteller hvis du senere ønsker at skifte leverandør.

Vælg
en løsning

der kan vokse med din forretning

Det er svært at sætte en fast pris på en hjemme­side da mæng­den af udvik­vlings­timer afhænger af hjemmesidens størrelse og ønskede funk­tioner. Hvis dit mål med hjemme­siden er at skaffe kunder til din virk­somhed, er det vigtigt at udvikle en løs­­ning der under­støtter din marketing­stra­tegi. Vores mål er at ud­vikle din hjem­me­­side så den bliver til en god inves­­tering.

For at gøre det nemmere at over­skue øko­no­misk tilbyder vi en vej­ledende grund­pakke, samt valg­frie og vær­di­fulde til­lægs­­pakker. Pakkerne kan jus­teres og ud­bygges med sider, funk­tio­nalitet og bran­ding så de op­fylder de ønsker og mål du sæt­ter for din hjemmeside og mar­keds­føring. Vælger du at starte op med en mindre løsning, kan din hjem­me­­side altid ud­­bygges senere, så den føl­ger med din forret­ning og dine mar­ke­ting­behov.

Vælg det bedste

hjemmeside
system

og få masser af funktionalitet og frihed

Tænk dig godt om inden du vælger en hjemmesideløsning, der findes nemlig masser af tilbud hvor du ender med at blive låst til en bestemt leverandør, og som begrænser dine muligheder for at udvikle din hjemmeside i takt med dine stigende behov for markedsføring.

Hos CreateLab udvikler vi din hjemmeside i WordPress, fordi det er blandt de bedste hjemmesidesystemer i verden og fordi det giver vores kunder en lang række fordele.

Når vi udvikler din hjemmeside, kan vi tilføje vigtig funktionalitet, integration og indhold der styrker din marketingindsats og skaber en bedre oplevelse for dine kunder. Din færdige hjemmeside kan vokse og udbygges i takt med din virksomhed, og dine nye behov for professionel markedsføring. Sidst men ikke mindst er den færdige hjemmeside din, og du kan frit vælge blandt tusindvis af udviklere og webhoteller hvis du senere ønsker at skifte.

Tænk dig godt om inden du vælger en hjemme­side­løsning. Der findes nem­­lig masser af tilbud hvor du ender med at blive låst til en be­stemt leve­­ran­dør, og som begrænser dine mulig­­­heder for at udvikle din hjemme­­­side i takt med dine stigende be­hov for mar­keds­­føring.

Vi udvikler din hjemme­­side i Word­Press, fordi det er blandt de bedste hjemme­side­­systemer i verden og fordi det giver vores kun­der en lang række fordele.

hjemmeside sikkerhedsklods
hjemmesidens funktionalitet
Hjemmesiden skal optimeres til mobil

Udviklet
til mobil

Hjemmesidens design er vigtig for din omsætning

Mobilen har for længst overtaget pladsen som den foretrukne platform til at søge infor­ma­tion på. Det betyder at en væsentlig del af de besøgende på din hjemmeside vil komme fra mobile enheder.

En ægte mobilvenlig hjemmeside er designet direkte til disse skærmstørrelser, og indholdet er tilpasset så dit budskab kommer igennem på en brugervenlig og overskuelig måde.

Hjemmesider der ikke er mobil-optimeret bliver ikke tilgodeset af Google og får derfor tildelt ringere placeringer i deres søgeresultater.

Mobilen har for længst over­­taget plad­sen som den fore­­trukne platform til at søge infor­­mation på. Det betyder at en væsent­lig del af de be­søgende på din hjemme­­side vil komme fra mobile enheder. En ægte mo­bil­venlig hjemme­­side er designet di­rekte til disse skærm­­størrelser, og ind­holdet er til­passet så dit bud­skab kommer igennem på en bruger­venlig og overskuelig måde.

Hjemme­­sider der ikke er mobil­optimeret bliver ikke tilgodeset af Google og får der­for tildelt rin­gere pla­ceringer i deres søge­­resultater.

Inklusiv fotograf hos CreateLab

Inklusiv
fotograf

når du vælger hjemmeside hos CreateLab

Det er nemt at finde billeder på nettet eller selv tage dem med mobilen, men hvis du ønsker at dit brand fremstår professionelt, er det vigtig at hjemmesidens design og indhold også er per­sonligt og unikt.

Flotte billeder er vigtige for dit salg. Hos Create­lab hjælper vi dig med at tage pro­fessio­nelle billeder til din hjemme­side. Vi tilbyder blandt andet tre timers fotooptagelser til en meget lav pris, hvis du får udviklet din hjemmeside hos os.

Flotte fotos er en vigtig del af professionelt hjemmesidedesign
Flot hjemmesidedesign kræver flotte fotos

Inklusiv
fotograf

når du vælger hjemmeside hos CreateLab

Det er nemt at finde billeder på nettet eller selv tage dem med mobilen, men hvis du ønsker at dit brand fremstår professionelt, er det vigtig at hjemmesidens design og indhold også er per­sonligt og unikt.

Flotte billeder er vigtige for dit salg. Hos Create­lab hjælper vi dig med at tage pro­fessio­nelle billeder til din hjemme­side. Vi tilbyder blandt andet tre timers fotooptagelser til en meget lav pris, hvis du får udviklet din hjemmeside hos os.

Analyse af hjemmesidens besøgsdata

Analyse

og optimering

Vil du optimere din markedsføring og forbedre dine salgstal, skal du analysere dit indholds evne til at konvertere de besøgende til kunder.

Når vi udvikler din hjemmeside, sørger vi for at du nemt kan få adgang til at bruge din hjemmesides besøgs-data som værktøj til at optimere din markedsføring. Vores løsning giver dig en række stærke kort på hånden når du skal optimere på dine besøgstal og konverteringsrate.

Udover endeløse muligheder for måling og analyse via Google Analytics, kan du bl.a. foretage A-B test af indhold og sider, foretage analyser af dine besøgendes adfærd, og indsamle vigtig feedback.

SEO

flere besøgende på din hjemmeside – helt gratis

Det er vigtigt at potentielle kunder får vist din hjem­meside, når de søger på de pro­duk­ter og ser­vi­ces du sælger. Når din hjem­me­side vises blandt de første i søge­resul­tatet, er der lang større mu­lig­hed for salg.

Vises din hjemme­side ikke på første side af en Google søgning vil du opleve langt færre be­søgende. Så kan det blive nød­vendigt at bruge flere penge på at annon­cerer for at tiltrække kunder, en­ten via Google Ads, eller på andre plat­forme som Facebook og Instagram.

SEO er altså en værdi­fuld inves­tering i din for­retning, da arbejdet med SEO vil betyde en bedre placering i søge­resul­taterne over tid, og derfor flere besøgende på din hjemme­side du ikke skal betale for.

så vi kan rådgive dig omkring søgemaskineoptimering

Øg trafikken på din hjemmeside med SEO