Resultatskabende

WEB

DESIGN

& markedsføring til din virksomhed

DESIGN AF HJEMMESIDE

Få en hjemmeside der skaber vækst

Hej – vi er superglade for at du er her. Ønsker du at skabe vækst i din virk­­som­­hed med pro­fes­sionel web­design og markeds­føring, så er vi den rigtige sam­­arbejds­­partner. Vi udvikler et pro­fessio­nelt og unikt design af hjemmeside, baseret på din virksomhed og dit brand. Vi sørger for pro­fes­sionel søge­ords­optimering baseret på din forret­nings behov og så binder vi din hjemme­side tæt sammen med resten af din markeds­føring, så du kan nå dine mål og ønskede resultater.

Vi kan hjælpe dig fra idé til fær­digt pro­dukt og hvis du ønsker det, tager vi os af design, indhold og teknik, så du kan koncen­trere dig om din forret­ning.

design af hjemmeside hos CreateLab

Det siger
vores kunder

Sådan bruger du SVG formatet på din hjemmeside

Derfor skal du vælge
CreateLab

som din kreative samarbejdspartner

Skab resultater

Vi har fokus på dine
resultater

Det er det totale produkt og sam­spillet i din markeds­føring der giver dig de gode resul­tater. Når vi udvikler din nye brand hjem­me­side, er det ikke kun design af hjemmeside og bruger­venlighed vi har fokus på. Vi hjælper dig med at udvikle pro­fessio­nelle søge­ords­opti­merede tekster, udvikle dit visu­elle udtryk med bille­der, film, og grafik, så dit brand fremstår flot og sæl­gende. og så binder vi din hjemme­side tæt sammen med resten af din markeds­føring, så du opnår de bedste resultater.
Du behøver ikke gå andre steder hen for at komme sikkert i mål.

Sigt efter målet

Nå længst med en
gennemtænkt strategi

En god placering i Googles søgeresultater kan sikre en jævn strøm af kunder, og spare dig for mange tusinde kroner i betalt markedsføring. SEO kan være rigtig vigtig for din virksomheds succes, og det er vigtigt at søge­maskine­opti­meringen tænkes ind i din hjemme­side fra start. Hos CreateLab råd­giver vi dig fra første kontakt.

Vi tager os af det tekniske

Glem alt det tekniske.
Det tager vi os af

Vi hjælper dig med alt det tekniske, fra køb af domain navn til opsætning af mail på din mobil­telefon. Vi udvikler din hjemm­eside i et af verdens bedste hjemme­side­systemer, og når hjemme­siden er fær­dig og god­kendt, under­viser vi dig, så du selv kan admini­strere og opdatere den. Hvis du skulle få brug for hjælp, er vi altid kun et opkald væk.

Sikkerhed for
din investering

En gennemtænkt løsning uden skjulte omkostninger

klik på plus ikon for at læse mere

Din hjemmeside er 100% din ejendom

Vi opsætter hostingmiljø i dit navn og udvikler din hjemmeside så du selv har kontrol over hele løsningen. Når din nye hjemmeside er lanceret, bliver du grundigt undervist i alle dele, så du selv har det nødvendige overblik. Fordi vi udvikler din hjemmeside i WordPress, verdens meste brugte CMS, er du heller ikke bundet til os som leverandør når din hjemmeside er i luften.

Vi udvikler din hjemmeside, så du nemt selv kan administrere den

Vi bruger WordPress, verdens mest populære CMS til din hjemmeside og vi udvikler hjemmesiden med en professionel “page builder” der gør det nemt for dig selv at arbejde med og administrere den færdige hjemmeside. Vi sørger for, at du bliver sat grundigt ind i det hele inden vi slipper dig. Har du alligevel brug for hjælp, er vi altid kun et opkald væk.

Vi underviser dig i den færdige løsning

Nå din side er godkendt og lanceret, underviser vi dig i brug og administration af hjemmesiden, så du selv kan stå for vedligehold og tilføjelser. Vi sætter dig også grundigt ind i den samlede løsning så du har overblik over CMS såvel som hostingmiljø. Får du alligevel brug for hjælp, er vi altid kun et opkald væk.

Din hjemmeside udvikles med fokus på brugeroplevelse og konverteringsrate

Design, struktur og indhold er altafgørende for din konverteringsrate. Din hjemmeside skal være en oplevelse for dine besøgende og den skal være nem at forstå og finde rundt i. Design og indhold skal give den besøgende lyst til at læse mere – og give dem lyst til at købe dine produkter. Vi har fokus på at skabe resultater for dig.

Vi designer din hjemmeside så den fremstår optimalt på mobil, tablet og desktop

Vi udvikler din hjemmeside så den ser brandgodt ud og fungere optimalt, uanset om din besøgende sidder med en mobil, tablet eller på en computer. Oplevelsen skal være i top, uanset deres valg af enhed.

Vi optimerer din hjemmesides kode, så du får flere besøgende

Når vi udvikler din nye hjemmeside, sørger vi for at koden overholder Googles søgestandarder. Hvis vi skal søgeoptimere dit indhold, starter vi med en grundig søgeordsanalyse, og sørger for at SEO hænger rigtigt sammen fra sidestruktur til dit færdige indhold. Du kan læse meget mere om SEO ved at vælge hjemmeside og marketing i topmenuen

Stor fokus på sikkerhed, så din hjemmeside er bedre beskyttet mod hackerangreb

Sikkerhed er noget der skal tages meget alvorligt når man ejer en hjemmeside. Vi søger for at sikkerheden er i top på din hjemmeside, så du ikke behøver bekymre dig om hackerangreb og fatale nedbrud

Valg af teknologi der giver dig den største frihed og fleksibilitet

Mange virksomheder tilbyder udvikling af hjemmesider ved brug af proprietære programvare. Det betyder at du efterfølgende ikke selv har den fulde ret og ejerskab til din hjemmeside, men skal betale virksomheden for løbende support og leje. Vi udvikler din hjemmeside i open source software der giver dig fuld ejerskab og adgang til din hjemmeside. Der er ikke skjulte omkostninger hos os, der binder dig til vores services og dit hostingmiljø er dit eget valg og ejerskab. Vi har fokus på at give dig den største frihed og fleksibilitet og den mest økonomisk forsvarlige løsning der kan tjene sig selv hjem igen.

Ingen skjulte bindinger. Vi sikre dig den mest økomisk forsvarlige løsning

Vi starter vores samarbejde med at lytte til dine ønsker og mål. Når vi har rådgivet dig og sammen fundet frem til den bedste løsning for dig og din virksomhed, får du et samlet tilbud som er den endelige pris. Der kommer ikke nogen skjulte gebyrer, ekstra regninger, eller bindinger til os som kommer til at koste dig flere penge.

Mød vores kunder

Professionelt design af hjemmeside hos CreateLab
Iphone viser mobilvenligt hjemmesidedesign

Flot og gennemtænkt hjemmesidedesign

Lad os hjælpe dig med at udvikle en effektiv og professionel digital tilstedeværelse

Din hjemme­side er et vig­tigt ele­ment i din markeds­føring. Den er dit ansigt udadtil og er tæt for­bundet med dine øvrige marke­ting­aktivi­teter. Vi bru­ger vores sam­lede viden inden for design af hjemme­side, mar­keds­føring og visualisering til at yde dig optimal service, og leverer et gennemført og flot produkt der opfylder dine mål.

Boost din
kundetilgang

med professionel digital markedsføring

Hos os får du unik service, fokuseret på dine behov – til en pris hvor du kan være med. Vi hjælper dig med at skabe pro­fes­sionel mar­keds­føring, uanset om du har brug for en ny hjemme­side, mangler professionelle billeder, video eller animation til din kom­mu­nikation, eller skal have udviklet en kampagne til de sociale medier.

Lad os drikke en kop kaffe sam­men – helt ufor­pligtende, og snakke om alle mulig­hederne.


Professionelt indhold til dit hjemmesidedesign

indhold

Marketing og hjemmesidedesign

marketing

Hjemmesidedesign i WordPress

hjemmesider

CreateLab har over 20 års erfaring indenfor grafisk design og formgivning

grafisk design

Realiser
dine drømme

med fokus på små virksomheder og startups

Hos os får du unik service, fokuseret på dine behov – til en pris hvor du kan være med. Vi hjæl­per dig med at skabe pro­fes­sionel mar­keds­føring, uanset om du har brug for en ny hjemme­side, mangler pro­fessio­nelle billeder, video eller animation til din kom­mu­nikation, eller skal have udviklet en kampagne til de sociale medier.

Lad os drikke en kop kaffe sammen – helt ufor­plig­tende, og snakke om alle mulighederne.

grafisk design

Fortæl din historie
med professionelle billeder og video

og brænd klart igennem med dine budskaber

Uanset din målgruppe og branche, vil din virk­­somhed have stor gavn af at bruge pro­­fessio­­­nelle billeder og video i mar­keds­­­før­ingen. Flotte bil­leder- og video hjælper med at få dit bud­skab bredere ud, styr­ker dit brand og sælger dine pro­­­dukter mere effek­tivt.

Hos CreateLab hjælper vi dig med at udvikle ind­­hold der løfter din markeds­­­føring til et hø­jere niveau. Vi har stor erfaring med indholds­­udvik­ling og vi vil elske at arbejde sam­men med dig.

  • Fotograf
  • Fotograf

Naviger sikkert

imellem de mange digitale discipliner
og nå dine mål

Når du starter op, kan det være fristende at vælge de nemme løsninger og fokusere på en ting ad gangen. Men det er vigtigt at du skaber dig et overblik over dine marketingbehov så du kan tage de rigtige beslutninger fra start. Vælger du forkert, skal du sansynligvis lave det halve om igen senere. Det koster dig både penge og tid. Marketing er vores passion og med mere end 20 års erfaring kan vi hjælpe dig med at navigere sikkert frem til målet.

Må vi invitere dig på en kop kaffe?

Kompasnål

Har du lyst til
at tage en snak

om din hjemmeside, markedsføring eller indhold?

Vi vil rigtig gerne sparre med dig om dit spæn­dende projekt. Skriv en kort besked med dine kontakt­info her, så ringer vi dig op når det passer dig. Vi glæder os til at tage en ufor­pligtende snak med dig om din markedsføring.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.