En ny WordPress
hjemmeside

der styrker dit salg og din visuelle identitet

Intensiver din markedsføringsindsats med en ny WordPress hjemmeside udviklet af CreateLab. Din hjemmeside er din virksomheds ansigt udadtil, og en vigtig kommunikationskanal i din samlede markedsføring.

Hos CreateLab er er vi eksperter i hjemmeside design i WordPress. Vi rådgiver vi dig fra første kontakt og hjælper dig med at få det nødvendige overblik, så din nye WordPress hjemmeside bliver en værdifuld og resultatskabende del af din samlede markedsføring. Vi har fokus på dine nye WordPress hjemmesides design, hastighed, SEO og konverteringsrate.

Når du vælger at få udviklet ny WordPress hjemmeside hos os, får du mulighed for at opbygge din markedsføring trinvis i takt med din forretnings behov, uden at miste fokus på din mål. Vores løsninger er skalerbare og vi sørger for at uddanne dig, så du selv kan arbejde videre, når din nye WordPress hjemmeside er godkendt og lanceret.

Og lad os tage en snak om dine mål og ønsker

hjemmeside design

Ny hjemmeside?

Stil dig selv disse tre vigtige spørgsmål inden du går i gang

hvad vil du opnå?

Du kan finde masser af tilbud på billigt hjemme­sidedesign. Oftest er disse tilbud baseret på opbyg­ning af din hjemme­side via faste skabe­loner med be­grænset funk­tionalitet. Når du vælger disse løs­ninger, bliver du ofte også bundet til en bestemt leve­randør.
Hos CreateLab udvikler vi din nye WordPress hjemme­side specifikt til din virk­somhed, så den effektivt kan bidrage til markeds­føring og salg af dine ydelser og produkter. Samtidig får du en pro­fes­sionel WordPress hjemme­side der kan vokse med din forretning.

Har du det rigtige indhold?

Dine tekster, billeder og video skal ikke kun vise og beskrive produkter og ydelser, men også hjælpe til med at skabe den nød­ven­dige trafik på hjemme­siden.

Det visuelle indhold på din hjemmeside repræ­senterer dit brand. Uper­sonlige arkiv­fotos samt bille­der og video af dårlig kvali­tet giver nemt de besøgende et for­kert indtryk af din virk­somhed og dens produkter.
CreateLab hjælper dig med at udvikle unikt indhold der styrker din markedsføring og tiltrækker nye kunder til din virksomhed.

Investerer du langsigtet?

Hvor er din virksomhed om to år og skal din WordPress hjemmeside kunne følge med? Det er vigtigt at vælge en hjemmeside løsning der kan udbygges trin for trin, i takt med dine stigende behov.

Vi udvikler dit professionelle hjemme­side­design i Word­press, et af verdens bedste hjemme­side­systemer. Dette sikre dig de bedste mulig­heder, den højeste sikker­hed og den største flek­sibilitet. Sam­tidig kan du frit vælge mel­lem tusind­vis af udvik­lere og web­hoteller hvis du senere ønsker at skifte leverandør og hosting.

Se vores seneste opgaver

Vi hjælper alle typer virksomheder godt videre på den digitale forretningsrejse

Hellerup dyreklinik

Website, SEO & foto

Fritidskajakker

Webshop & foto

Fritidskajakker - ny webshop

Sundfodterapi

Website, SEO & foto

Sundfodterapi website

LejreMagasinet

Nyhedswebsite

LejreMagasinet hjemmeside

Park by frisør uniq

Website & SEO

Frisør Uniq Køge

Intersource

Website

Frisør Uniq Køge

Grundejerforening

Website & foto

Frisør Uniq Køge

Grundejerforening

Medlemswebsite, foto- & 360 video

Frisør Uniq Køge

Sikkerhed for
din investering

En gennemtænkt løsning uden skjulte omkostninger

klik på plus ikon for at læse mere

Din hjemmeside er 100% din ejendom

Vi opsætter hostingmiljø i dit navn og udvikler din hjemmeside så du selv har kontrol over hele løsningen. Når din nye hjemmeside er lanceret, bliver du grundigt undervist i alle dele, så du selv har det nødvendige overblik. Fordi vi udvikler din hjemmeside i WordPress, verdens meste brugte CMS, er du heller ikke bundet til os som leverandør når din hjemmeside er i luften.

Vi udvikler din hjemmeside, så du nemt selv kan administrere den

Vi bruger WordPress, verdens mest populære CMS til din hjemmeside og vi udvikler hjemmesiden med en professionel “page builder” der gør det nemt for dig selv at arbejde med og administrere den færdige hjemmeside. Vi sørger for, at du bliver sat grundigt ind i det hele inden vi slipper dig. Har du alligevel brug for hjælp, er vi altid kun et opkald væk.

Vi underviser dig i den færdige løsning

Nå din side er godkendt og lanceret, underviser vi dig i brug og administration af hjemmesiden, så du selv kan stå for vedligehold og tilføjelser. Vi sætter dig også grundigt ind i den samlede løsning så du har overblik over CMS såvel som hostingmiljø. Får du alligevel brug for hjælp, er vi altid kun et opkald væk.

Din hjemmeside udvikles med fokus på brugeroplevelse og konverteringsrate

Design, struktur og indhold er altafgørende for din konverteringsrate. Din hjemmeside skal være en oplevelse for dine besøgende og den skal være nem at forstå og finde rundt i. Design og indhold skal give den besøgende lyst til at læse mere – og give dem lyst til at købe dine produkter. Vi har fokus på at skabe resultater for dig.

Vi designer din hjemmeside så den fremstår optimalt på mobil, tablet og desktop

Vi udvikler din hjemmeside så den ser brandgodt ud og fungere optimalt, uanset om din besøgende sidder med en mobil, tablet eller på en computer. Oplevelsen skal være i top, uanset deres valg af enhed.

Vi optimerer din hjemmesides kode, så du får flere besøgende

Når vi udvikler din nye hjemmeside, sørger vi for at koden overholder Googles søgestandarder. Hvis vi skal søgeoptimere dit indhold, starter vi med en grundig søgeordsanalyse, og sørger for at SEO hænger rigtigt sammen fra sidestruktur til dit færdige indhold. Du kan læse meget mere om SEO ved at vælge hjemmeside og marketing i topmenuen

Stor fokus på sikkerhed, så din hjemmeside er bedre beskyttet mod hackerangreb

Sikkerhed er noget der skal tages meget alvorligt når man ejer en hjemmeside. Vi søger for at sikkerheden er i top på din hjemmeside, så du ikke behøver bekymre dig om hackerangreb og fatale nedbrud

Valg af teknologi der giver dig den største frihed og fleksibilitet

Mange virksomheder tilbyder udvikling af hjemmesider ved brug af proprietære programvare. Det betyder at du efterfølgende ikke selv har den fulde ret og ejerskab til din hjemmeside, men skal betale virksomheden for løbende support og leje. Vi udvikler din hjemmeside i open source software der giver dig fuld ejerskab og adgang til din hjemmeside. Der er ikke skjulte omkostninger hos os, der binder dig til vores services og dit hostingmiljø er dit eget valg og ejerskab. Vi har fokus på at give dig den største frihed og fleksibilitet og den mest økonomisk forsvarlige løsning der kan tjene sig selv hjem igen.

Ingen skjulte bindinger. Vi sikre dig den mest økomisk forsvarlige løsning

Vi starter vores samarbejde med at lytte til dine ønsker og mål. Når vi har rådgivet dig og sammen fundet frem til den bedste løsning for dig og din virksomhed, får du et samlet tilbud som er den endelige pris. Der kommer ikke nogen skjulte gebyrer, ekstra regninger, eller bindinger til os som kommer til at koste dig flere penge.

Er du stadig i tvivl?
Så ring helt uforpligtende og lad os tage en snak om mulighederne

Vi designer din hjemmeside

så den kan vokse med din forretning

Det er svært at sætte en fast pris på en ny WordPress hjem­me­­side da mæng­den af udvik­­lings­­timer af­hæn­ger af hjemme­sidens stør­relse og øn­skede funk­­tioner. Hvis målet med din nye WordPress hjemme­­side er at skaffe kun­der til din virk­­som­hed, er det vig­tigt at få udviklet en løs­­­ning der under­­støtter din mar­keting­­stra­tegi. Vores mål er at ud­­vikle din nye WordPress hjem­me­­­side så den bliver til en god inves­­­tering.

For at gøre det nemmere at over­skue øko­no­misk til­byder vi en vej­­ledende grund­­pakke, samt valg­­frie og vær­di­­fulde til­lægs­­­pakker. Pak­kerne kan jus­­teres og ud­byg­ges med sider, funk­­tio­na­litet og bran­ding så de op­fylder de ønsker og mål du sæt­ter for din nye hjemme­side og mar­keds­­føring. Vælger du at starte op med en mindre løsning, kan din hjem­me­­­side altid ud­­­bygges senere, så den føl­ger med din forret­­ning og dine mar­­ke­ting­­behov.

Vælg det bedste

Hjemmeside system

og få et professionelt resultat der tjener sig selv hjem igen

Tænk dig godt om inden du vælger din nye hjemmesideløsning. Der findes nemlig masser af tilbud derude, hvor du ender med at blive låst til en bestemt leverandør, og som begrænser dine muligheder for at udvikle din hjemmeside i takt med dine stigende behov for markedsføring.

Hos CreateLab udvikler vi din nye hjemmeside i WordPress, fordi det er blandt de bedste hjemmesidesystemer i verden og fordi det giver dig og din virksomhed en lang række fordele.

Når vi udvikler din nye WordPresshjemmeside, kan vi tilføje vigtig funktionalitet, integration og indhold der styrker din marketingindsats og skaber en bedre oplevelse for dine kunder. Din færdige WordPress hjemmeside kan vokse og udbygges i takt med din virksomhed, og dine stigende behov for professionel markedsføring. Sidst men ikke mindst er den færdige godkendte WordPress hjemmeside 100 procent din ejendom, og du kan frit vælge blandt tusindvis af udviklere og webhoteller hvis du senere ønsker at skifte.

hjemmeside sikkerhedsklods
Vælg det rigtige hjemmeside system
Responsive hjemmesidedesign

En hjemmeside til alle skærmstørrelser

Hjemmesidens design er vigtig for din omsætning

Mobilen har for længst overtaget pladsen som den foretrukne platform til at søge infor­ma­tion på. Det betyder at en væsentlig del af de besøgende på din nye WordPress hjemmeside vil komme fra mobile enheder.

En ægte mobilvenlig WordPress hjemmeside er designet direkte til disse skærmstørrelser, og indholdet på hjemmesiden er tilpasset, så dit budskab præsenteres professionelt og brugervenligt.

Hjemmesider der ikke er mobil-optimeret bliver ikke tilgodeset af Google og får derfor tildelt ringere placeringer i deres søgeresultater. Du mister altså kunder og omsætning hvis dit design ikke er gennemtænkt og professionelt udviklet.

Inklusiv fotograf hos CreateLab

En flot hjemmeside

skabes med professionelt indhold

Det er nemt at finde billeder på nettet eller selv tage dem med mobilen, men hvis du ønsker at dit brand fremstår professionelt, er det vigtig at hjemmesidens design og indhold også er per­sonligt og unikt. Husk også at du kan komme ud i store problemer med rettigheder, hvis du bruger andres billeder.

Flotte billeder og video indhold er vigtige for dit salg. Hos Create­lab hjælper vi dig med at tage pro­fessio­nelle billeder og video til din hjemme­side. Vi tilbyder blandt andet tre timers fotooptagelser til en meget lav pris, hvis du får udviklet din hjemmeside hos os.

Flotte fotos er en vigtig del af professionelt hjemmesidedesign
Flot hjemmesidedesign kræver flotte fotos

En flot hjemmeside

skabes med professionelt indhold

Det er nemt at finde billeder på nettet eller selv tage dem med mobilen, men hvis du øn­sker at dit brand frem­står pro­fessio­nelt, er det vig­tig at hjem­me­sidens design og ind­hold også er per­­sonligt og unikt.

Flotte bil­leder er vig­tige for dit salg. Hos Create­lab hjæl­per vi dig med at tage pro­­fessio­­nelle bil­leder til din hjemme­­side. Vi til­byder blandt andet tre timers foto­op­ta­gelser til en me­get lav pris, hvis du får ud­vik­let din hjemme­side hos os.

Søgeoptimeret
hjemmeside

flere besøgende og mere salg – helt gratis

Det er vigtigt at potentielle kunder får vist din hjem­meside, når de søger på de pro­duk­ter og ser­vi­ces du sælger. Når din WordPress hjem­me­side vises blandt de første i søge­resul­tatet, er der lang større mu­lig­hed for salg.

Vises din WordPress hjemme­side ikke på første side af din potentielle kundes Google søgning, vil du opleve langt færre be­søgende. Så kan det blive nød­vendigt at bruge flere penge på at annon­cerer for at tiltrække kunder, en­ten via Google Ads, eller på andre plat­forme som Facebook og Instagram.

SEO er altså en værdi­fuld inves­tering i din for­retning, da arbejdet med SEO vil betyde en bedre placering i søge­resul­taterne over tid, og derfor flere besøgende på din hjemme­side du ikke skal betale for. Lad os tage en snak om alle mulighederne.

så vi kan rådgive dig omkring søgemaskineoptimering