Grundejer­foreningen Buske

Bo i smukke omgivelser op til nationalparken

Grundejerforeningen Buske Nord & Syd er en ung og hurtig vok­sende grundejerforening i Lejre kommune. Foreningen blev stiftet i 2014 og har i dag tæt på 100 medlemmer.

Behandling af patient
Medlemssite til Grundejerforeningen Buske

Opgaven

Hjemmeside, grafik, stillbilleder og virtuelle tours

Som en ung forening i kraftig vækst har Grundejerforeningen Buske Nord & Syd en stigende mængde af informationer og dokumenter der skal være tilgængelige for deres medlemmer. Foreningen havde et ønske om at udvikle en sikker medlemsplatform hvor foreningens nyheder, love, regler, dokumenter, lokalplaner og kort kunne samles og hvor bestyrelsen havde mulighed for at fortælle historien om foreningen og det flotte og historiske område.

Løsning

Medlems-hjemmeside med ekstra funktionalitet

CreateLab har i samarbejde med Grundejer­foreningen Buske Nord & Syds bestyrelse, udviklet en ny flot medlems­platform til foreningen. Hjemme­siden er udviklet så besty­relsen sik­kert og nemt kan styre ad­gangen til siden der kun er for grund­ejere. For at gøre det nemt og over­skuelig for medlem­merne, har vi på hjemme­siden opbyg­get et doku­ment-modul, hvor bestyrel­sen kan gemme alle vig­tige doku­menter i kate­gorier, under­støttet af en bruger­venlig søgefunktion.

Vi har side­løbende med medlems­platformen, taget billeder til projektet, og opbygget flere vir­tuelle tours til hjemme­siden, så nye med­lemmer hurtigt kan få et overblik over foreningen og området.