LINDA CHRISTENSEN

Visuel identitet, website, SEO, indhold og markedsføring

Linda
Christensen

Statsautoriseret fodterapeut

Linda Christensen Statsautoriseret Fodterapi har åbnet ny moderne klinik på Niels Juelsgade 6, i centrum af Køge. Med mere end 30 års erfaring indenfor sundhedssektoren, tilbyder klinikken høj faglighed med stor fokus på kunden og den individuelt tilrettede behandling.

Linda Christensen

Opgaven

Visuel identitet, hjemmeside, SEO, indhold og markedsføring

Linda Christensen Statsautoriseret Fodterapi etablerede ny klinik i Køge cetrum i slutningen af 2020. I en branche med hård konkurrence var det vigtigt at Klinikkens nye visuelle identitet blev moderne og professionel. Website og kommunikation skal flytte klinikken øverst i søgeresultaterne, for at sikre en stabil tilgang af nye kunder til forretningen.

Linda Christensen

Løsning

Større synlighed og stærkere branding

Linda Christensen ønskede en stærk di­gital tilstedeværelse og ledende placering i regionens søgeresultater. CreateLab har derfor udviklet et nyt website, med stor fokus på SEO. Virksomheden er i kon­ku­rrence med en lang række etab­lerede Statsautoriserede klinikker i Køge kom­mune, og det var derfor vigtigt for Linda Christensen at opnå en placering  i top­pen af søgeresultaterne på en række vig­tige keywords. Ved at opnå en større syn­lighed overfor målgruppen, både på Goo­gle og på Sociale medier, har virk­som­he­den etableret et stabilt kundetilgang og effektiv branding i lokalområdet.

Placering i søgeresultater på
optimerede søgeord april til august

Kom først på Google

LINDA CHRISTENSEN

STATSAUTORISERET FODTERAPEUT