SUNDFODTERAPI

Visuel identitet, website, SEO, indhold og markedsføring

Sundfodterapi

Statsautoriseret fodterapeut

Sundfodterapi er en nystartet stats­autori­seret klinik for fod­terapi i Roskilde. Kli­nik­ken lig­ger på Algade 28F, lige ved gå­ga­den og med gode par­­­ke­­ring­s­­mulig­­heder ved Sankt Ols Stræde. Kli­­nik­­ken er god­­kendt og lø­bende kon­­trol­leret af sund­­heds­­styrelsen.

Behandling af patient

Opgaven

Visuel identitet, hjemme­side, SEO, indhold og markedsføring

Sundfodterapi var i gang med at etablere klinik og forretning i Roskilde, og var fra start i konkurrence med mere end tyve fungerende Statsautoriserede fodterapeuter i byen. Det var vigtigt at der fra start blev skabt opmærksomhed om klinikkens service og produkter, både digitalt og i trykte medier, så målgruppen blev bekendt med Sundfodterapi.

Sundfodterapi havde et ønske om at få udviklet et søgemaskineoptimeret professionelt website, som hurtigt kunne få en god placering i søgeresultaterne og skabe organisk kundetilgang. Som nystartet virksomhed havde Sundfodterapi brug for hjælp til udvikling af visuel identitet, samt udvikling af indhold til website og markedsføring.

Løsning

Høj faglighed og fokus på kundeoplevelsen

Vi har skabt en visuel identitet til kli­nik­ken der sikrer en profes­sionel og ens­rettet kom­muni­kation på tværs af dig­itale og trykte medier. Med billeder, video og virtual tours introduceres mål­gruppen til en pro­fessio­nel klinik med fokus på høj faglighed, tryghed og god atmosfære.

Hjem­mesiden er udviklet med stor fokus på SEO, og klinikken er placeret i toppen af søge­resul­taterne på de vig­tigste søge­ord, hvilket har betydet en solid or­ga­nisk tilgang af kunder.

Den faglige information på siderne sup­pleres med animerede ban­ner for at skabe en mere inte­ressant oplevelse.

På indholdssiden hjælper vi Sund­fod­terapi med at skabe billeder, video- og små ani­ma­tions­film der bl.a. bruges til markeds­føring på de sociale medier.